Chociaż wypełnianie dokumentu przyjęcia pojazdu do studia detailingowego może wydawać się stratą czasu i niepotrzebną biurokracją, to jednak stanowi on istotny element zabezpieczający zarówno interes usługodawcy, jak i klienta. Dlaczego należy tworzyć takie dokumenty, oraz czemu warto robić to przez protokół przyjęcia auta w aplikacji Autonova?

Czym jest protokół przyjęcia auta?

Protokół przyjęcia auta jest dokumentem zabezpieczającym zarówno usługodawcę, który podejmuje się pracy nad pojazdem, jak i klienta, który powierza swoje auto specjaliście.

W treści tego dokumentu powinny znaleźć się informacje o zleceniodawcy i zleceniobiorcy, szczegółowe dane samochodu, opis planowanych prac, a także ewentualne uwagi, na przykład odnoszące się do stanu pojazdu przed przekazaniem go do warsztatu.

Usługodawcy, którzy do tej pory nie korzystali z protokołu przyjęcia pojazdu na warsztat, powinni rozważyć jego wprowadzenie, szczególnie ze względu na jego rolę w razie jakiejkolwiek dysputy prawnej. Może on służyć jako potwierdzenie tego, na co obie strony się zgodziły i jakie były pierwotne ustalenia.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której klient posądzi Cię o uszkodzenia, za które nie jesteś odpowiedzialny, dokument ten będzie kluczowym elementem rozstrzygającym konflikt. Dzięki niemu można uniknąć niejasności dotyczących winy oraz stanu pojazdu sprzed rozpoczęcia prac.

Dokument ten ma więc nie tylko charakter prewencyjny, ale również może stanowić konkretną pomoc prawną, chroniąc interesy zarówno usługodawcy, jak i klienta.

Jeśli do tej pory nie korzystałeś z takiego protokołu, to może pobrać jego wzór poprzez link poniżej. Dodatkowo udostępniamy wersję edytowalną, którą możesz dostosować do swoich preferencji.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA AUTA – POBIERZ DARMOWY WZÓR

Aplikacja zamiast kartki A4 – jakie korzyści wynikają z formularza w aplikacji?

Aplikacja Autonova daje możliwość stworzenia takiego dokumentu w pełni online poprzez funkcję formularza przyjęcia pojazdu. Wykorzystanie elektronicznego formularza, a co za tym idzie, dokumentów w formie cyfrowej, przynosi wiele korzyści takich jak:

  1. Oszczędność miejsca: Korzystając z formularza przyjęcia pojazdu Autonova, unikasz konieczności przechowywania papierowych dokumentów, co pozwala zaoszczędzić miejsce w biurze lub magazynie. Wszystkie informacje są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.
  2. Łatwość dostępu: Przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej umożliwia łatwy dostęp do nich z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Możesz szybko wyszukać i odnaleźć potrzebne informacje bez konieczności przeszukiwania segregatorów w biurze.
  3. Bezpieczeństwo danych: Przechowując dokumenty w formie elektronicznej, zabezpieczasz się, przed ich utratą lub zniszczeniem.
  4. Łatwość udostępniania: Dzięki przechowywaniu dokumentów w formie cyfrowej, masz możliwość podzielenia się nimi z innymi osobami wtedy, gdy jest to konieczne.

Nie są to jednak jedyne korzyści wynikające z wykorzystania formularza.

Planujesz otwarcie swojego studia detailingowego? Zbuduj solidne fundamenty już pierwszego dnia. Organizuj pracę i automatyzuj obsługę klienta z systemem Autonova. Załóż konto i sprawdź w czasie okresu testowego.

Czym więcej udokumentujesz, tym śpisz spokojniej

Formularz Autonova pozwala szczegółowo opisać aktualny stan pojazdu oraz zaznaczyć na cyfrowej makiecie samochodu wszelkie potencjalne uszkodzenia, które mogą być obecne w momencie przyjęcia samochodu. Dodatkowo umożliwia dołączenie zdjęć, co stanowi istotne narzędzie w dokumentowaniu rzeczywistego stanu pojazdu. Poprzez dołączenie fotografii usługodawcy, mogą uwiecznić wszystkie uszkodzenia i udokumentować je w sposób jednoznaczny i niepodważalny.

Takie zabezpieczenia są niezwykle istotne, ponieważ zapewniają ochronę w przypadku potencjalnych roszczeń ze strony właścicieli pojazdów. Jeśli klient później zgłaszałby defekty, które w rzeczywistości były już obecne, usługodawca może odwołać się do opisów i zdjęć zawartych w formularzu, co będzie stanowiło niezbity dowód na to, że uszkodzenia były obecne przed przyjęciem samochodu.

W ten sposób formularz nie tylko pomaga w rzetelnym raportowaniu stanu pojazdu, ale także wpływa na budowanie zaufania między usługodawcą a klientem. Klienci mogą mieć pewność, że ich pojazd zostanie przyjęty i obsłużony z należytą starannością, a wszelkie istniejące uszkodzenia będą odnotowane i uwzględnione w dalszych działaniach serwisowych. Natomiast usługodawcy mają narzędzie, które umożliwia im skuteczną ochronę przed ewentualnymi próbami manipulacji ze strony klientów.

 

Planujesz otwarcie swojego studia detailingowego? Zbuduj solidne fundamenty już pierwszego dnia. Organizuj pracę i automatyzuj obsługę klienta z systemem Autonova. Załóż konto i sprawdź w czasie okresu testowego.