Prowadzisz firmę wraz ze wspólnikiem lub zatrudniasz pracowników? Przyznaj dostęp do aplikacji dodatkowym osobom, a lepiej zorganizujesz i zaplanujesz pracę całego zespołu. Narzędzie Autonova pozowali Ci stworzyć konta dla pracowników lub np. wspólnika, z którym razem działasz.

Prowadzenie firmy nie jest rzeczą prostą. Aby firma mogła rosnąć i rozwijać się, musisz posiadać zdolności z zakresu zarządzania. Aplikacja Autonova wspiera w zakresie zarządzania pracą osób na poszczególnych stanowiskach.

Do kalendarza, w którym widnieje dokładny plan pracy na poszczególne dni i tygodnie, możesz przyznać dostęp swoim pracownikom. Dzięki temu z wyprzedzeniem będą wiedzieć jakie zadania czekają na nich kolejnego dnia.

Dodawanie pracowników

W najprostszym modelu organizacji pracy możesz dodać pracowników bez możliwości logowania się do aplikacji. Dodane w ten sposób osoby mogą być przez Ciebie przypisane do poszczególnych zadań czy stanowisk pracy.

Przykład 1:

Masz w aplikacji stanowisko, na którym robisz tylko korektę lakieru (w studiu detailingowym) lub geometrię kół (w wulkanizacji). Wiesz, że na tym stanowisku pracuje Michał i realizuje na nim wszystkie zadania. Możesz na stałe przypisać Michała do stanowiska. W efekcie w aplikacji zbuduje się historia wszystkich prac, klientów zrealizowanych na danym stanowisku przez Michała.

Przykład 2:

Na jednym stanowisku pracują na zmianę Michał i Wojtek. Mając dodanych w aplikacji dwóch pracowników, możesz przypisać ich do zadań, które im delegujesz. W ten sposób zapiszesz informację, że Michał zrealizował np. korektę lakieru na samochodzie klienta X, a Wojtek prał tapicerkę w aucie klienta Y.

Posiadanie takich danych pozwoli Ci lepiej rozliczyć pracę swoich pracowników, a w przyszłości szybko do nich wrócić np. gdy klient wróci z reklamacją.

Instrukcję dodawania pracownika krok po kroku znajdziesz tutaj.

Konto pracownika z dostępem do aplikacji

Oprócz prostego dodania pracownika do aplikacji możesz dać mu możliwość logowania się do kalendarza i podglądania zadań, jakie ma do realizacji.

W tym celu podczas dodawania pracownika należy podać jego adres email. Jeśli Twoim pracownicy nie posiadają maili firmowych, nic nie szkodzi. Załóż im darmowe adresy email w usłudze Gmail od Google.

Np.

Michal-TwojaNazwaFirmy@gmail.com
Wojtek-TwojaNazwaFirmy@gmail.com

Po dodaniu do aplikacji, na wspomniany wyżej adres email przyjdą zaproszenia do aplikacji. Klikając w nie, pracownik zostanie przekierowany do aplikacji gdzie dokończy zakładanie swojego konta.

Aplikacja generuje również link aktywacyjny, który możesz przesłać pracownikowi mailem lub SMSem. Kliknięcie go będzie miało taki sam efekt, jak kliknięcie linku ze wspomnianego już zaproszenia.

Po założeniu konta pracownik dostanie dostęp do aplikacji, oczywiście w ograniczonym zakresie zdefiniowanym przez Ciebie w aplikacji.

Konto dla wspólnika

Założysz je dokładnie tak samo, jak konto dla pracownika. Różnica polega tylko na większym poziomie uprawnień, jakie przyznasz podczas dodawania go w aplikacji.

Dzięki zdefiniowaniu pracowników w aplikacji zyskasz pełną kontrolę, nad tym, co się dzieje na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapiszesz trwale informację o tym, kto i kiedy realizował pracę dla danego klienta. Uzyskasz możliwość wrócenia do niej w dowolnym momencie, za pomocą kliku kliknięć.

Poznaj aplikację Autonova i zyskaj klientów, dzięki SMS