Warsztat samochodowy albo studio detailingowe – to bardzo dobry pomysł na biznes. Niestety, koszty otwarcia takiego biznesu są bardzo wysokie. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Skąd wziąć pieniądze na biznes? Dobrym rozwiązaniem dla młodego przedsiębiorcy jest dotacja na warsztat samochodowy lub dofinansowanie na studio detailingowe.

W 2020 roku, w Polsce było zarejestrowanych ponad 25 mln samochodów. To ogromny rynek. Każdy samochód się psuje, każdy samochód wymaga szeregu czynności serwisowych i regulacyjnych. Im nowsze auta, tym więcej tych czynności potrzeba. Dobre warsztaty samochodowe nigdy nie narzekają na brak klientów. Najczęściej narzekają na ich nadmiar.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także studia detailingowe. Zwłaszcza wśród posiadaczy samochodów premium.

Dlaczego otwarcie warsztatu samochodowego jest drogie?

 • Potrzebny jest odpowiedni budynek, zapewniający możliwość obsługi i napraw jednego albo dwóch aut. W przypadku chęci prowadzenia usług, związanych z naprawami blacharsko – lakierniczymi, potrzebne jest dodatkowe stanowisko, ze specjalną komorą lakierniczą.
 • Na stanowiskach pracy potrzebne są podnośniki, które są drogie. Mechanik potrzebuje także standardowych oraz specjalistycznych urządzeń i narzędzi. Im więcej oferowanych usług – tym więcej sprzętu. Niezbędne są także urządzenia do diagnostyki, oprogramowanie i dostęp do informacji technicznej producenta auta.
 • Warsztat musi być oświetlony, ogrzewany, potrzebny jest wyciąg do spalin. Niezbędny jest sprzęt komputerowy, szkolenia, kasa fiskalna… Trzeba podpisać umowę z firmami, dostarczającymi części zamienne i płyny eksploatacyjne. Ktoś musi odbierać zużyte części i płyny eksploatacyjne.
 • W przypadku chęci oferowania wyspecjalizowanych usług, na których można dobrze zarobić (np. regeneracje drogich podzespołów), trzeba się liczyć z wydatkami, rzędu kilkuset tysięcy złotych.
 • Większość drogich elementów wyposażenia warsztatu można leasingować. Przykładem mogą być podnośniki hydrauliczne, maszyny do obsługi kół i ogumienia, komory lakiernicze, urządzenia do czyszczenia filtrów cząstek stałych, urządzenia do regeneracji turbosprężarek i wtryskiwaczy, spawarki, narzędzia hydrauliczne z kompresorem i wiele innych). Niestety, raty leasingowe za drogi sprzęt, mogą być wysokie. Konieczność spłaty kilku urządzeń znacząco zwiększy obciążenia finansowe warsztatu i może utrudnić jego płynność finansową.
 • Rozwój działalności gospodarczej, związanej z prowadzeniem warsztatu samochodowego, można stopniowo rozszerzać. Na początek można oferować podstawowe usługi, niewymagające specjalistycznego, bardzo drogiego sprzętu (np. wymiana płynów eksploatacyjnych, serwisowanie układu hamulcowego itd.). Z czasem, gdy możliwości finansowe właściciela się zwiększą, można zacząć oferować dodatkowe usługi.

warsztat wymiana opon

Zbuduj solidne fundamenty pod swoją firmę. Organizuj pracę i automatyzuj obsługę klienta z systemem Autonova. Załóż konto i sprawdź w czasie okresu testowego.

 

Otwarcie studia detailingowego jest tańsze niż otwarcie warsztatu samochodowego. 

 • Niezbędne są stanowiska do pracy (z właściwym odprowadzeniem wody po myciu aut), odpowiedni sprzęt (dobre narzędzia polerskie, sprzęt do mycia) oraz szereg dobrej jakości kosmetyków. Warto pamiętać, że specjalistyczne kosmetyki są drogie. Można też podpisać umowę z konkretnymi markami (dostawcami) kosmetyków.
 • Studio detailingowe także musi inwestować w odpowiednie wyszkolenie swojego personelu.
 • Studio detailingowe również może stopniowo rozszerzać swoją działalność. Co pewien czas pojawiają się nowe mody. Przykładem może być car wrapping, czyli oklejanie samochodów za pomocą specjalnych folii.

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie własnego warsztatu albo studia detailingowego. Wzięcie kredytu bankowego to ostateczność. Warto zacząć od takich rozwiązań jak dotacja na otwarcie warsztatu samochodowego i dotacja na otwarcie studia detailingu.

Czym są dotacje i gdzie ich szukać? Czy dotacje są zwrotne, czy nie?

Zgodnie z definicją, dotacje to nieodpłatne i bezzwrotne formy pomocy finansowej, udzielane przez państwo różnym podmiotom, w celu realizacji ich zadań.

 • W polskich warunkach pierwszym źródłem dotacji pieniężnych dla przedsiębiorców, chcących otworzyć, albo rozbudować warsztat samochodowy, albo studio detailingu, jest państwo polskie (budżet Rzeczypospolitej Polskiej). Pieniądze na programy stymulujące tworzenie nowych miejsc pracy i ich rozwijanie, mogą być również zapewniane przez gminy, powiaty, albo województwa. Dzieje się tak najczęściej w tych województwach i gminach, gdzie jest największe bezrobocie.

Gdzie szukać dotacji, finansowanych przez budżet Rzeczypospolitej Polskiej i jednostki samorządowe? Przede wszystkim w Powiatowych Urzędach Pracy. Pieniądze z Powiatowych Urzędów Pracy mają w większym stopniu pomóc zakładać działalność gospodarczą, a w mniejszym, pomagać w jej prowadzeniu (zwiększać zatrudnienie, dofinansowywać zakup dodatkowego sprzętu itd.).

 • Drugim źródłem dotacji, przeznaczonych na rozwój i stymulację rynku pracy są Wspólnoty Europejskie (sama Unia Europejska nie ma osobowości prawnej), finansujące tak zwane fundusze strukturalne. To między innymi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i inne.

Gdzie szukać dotacji z funduszy europejskich? Najczęściej są one rozdysponowywane przez specjalne instytucje, które zajmują się opiniowaniem wniosków o dofinansowanie i przydzielaniem dotacji. Przykładowo, w województwie mazowieckim, dotacje z funduszy unijnych są rozdysponowywane przez specjalną jednostkę, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (mający oddziały w największych miastach województwa mazowieckiego), a także przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Pieniądze z funduszy unijnych są także rozdysponowywane przez tak zwane Lokalne Grupy Działania. LGD działają w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich, w miastach, mających mniej niż 20 tys. mieszkańców.

Czy dofinansowanie na warsztat samochodowy albo studio detailingowe jest zwrotne czy bezzwrotne?

 • Wszystko zależy od rodzaju dotacji, od programu, od określonego działania. Nie ma jednej uniwersalnej zasady. Należy zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami przyznawania dotacji.
 • Zazwyczaj dotacja jest umarzana, jeśli osoba, która wzięła dotację, spełni określone warunki. Jakie mogą to być warunki? Na przykład utrzymanie miejsca pracy/utrzymanie zatrudnienia przez 1 rok/3 lata itd. Wszystko zależy od określonego programu.
 • Niekiedy programy działają tak, że część dotacji może zostać umorzona, np. 50 albo 75 procent.
  Są również specjalne pożyczki.
 • Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje specjalne rządowe pożyczki, przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Są one minimalnie oprocentowane (0,01 – 0,03 % w skali roku).

Zbuduj solidne fundamenty pod swoją firmę. Organizuj pracę i automatyzuj obsługę klienta z systemem Autonova. Załóż konto i sprawdź w czasie okresu testowego.


Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie na warsztat samochodowy albo studio detailingowe?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

 • Dotacje z UE przeznaczone są dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo (czyli niepracujących lub nie prowadzących działalności gospodarczej od wielu lat), imigrantów z innych krajów, reemigrantów (czyli Polaków, którzy wrócili z zagranicy, gdzie przebywali minimum 6 miesięcy), rolników, którzy chcą zmienić zawód, a także osób pracujących, o bardzo niskich dochodach.
 • Dotacje z UE mogą być niedostępne w niektórych regionach Polski, a także w niektórych miastach. Są one kierowane do regionów najbardziej dotkniętych problemami, związanymi z brakiem pracy.
 • W celu otrzymania dotacji unijnej, należy skontaktować się z regionalnym, wojewódzkim punktem funduszy europejskich, albo z wojewódzkim urzędem pracy. Tam będzie można uzyskać informacje odnośnie do operatora danego funduszu, który organizuje tak zwany konkurs.
 • Warunkiem wzięcia w nim udziału, należy złożyć formularz rekrutacyjny (ze skróconą wersją biznesplanu).
 • Następnie należy przejść kilkudniowe szkolenia (trwające średnio 7-dni), w trakcie których przyszły przedsiębiorca poznaje tajniki prowadzenia firmy.
 • W ostatnim etapie należy napisać biznesplan, który zostanie oceniony. Jeśli uzyska odpowiednio wysokie noty – osoba może liczyć na dotację.
 • Dotacja może być w całości umorzona.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania?

 • Dotacje rozdysponowywane przez Lokalne Grupy Działania, przeznaczone są głównie dla osób bezrobotnych.
 • Dotacje rozdysponowywane przez Lokalne Grupy Działania, są również przeznaczone dla osób pracujących, jeśli mieszkają one na wsi, albo w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców.
 • Inwestycja, finansowana z LDD musi być zlokalizowana na terenie wsi, albo miasta poniżej 20 tys. mieszkańców.
 • Pieniądze muszą być przeznaczone na stworzenie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy.
 • Osoba, ubiegająca się o dotację, nie może być rolnikiem, płacącym KRUS.
 • W celu uzyskania dotacji, należy złożyć biznesplan oraz szereg dokumentów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z budżetu RP, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy? 

 • Osoba, którą interesuje dotacja na warsztat samochodowy albo dotacja na studio detailingowe, musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
 • Dotacji nie dostaną osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Dotacji nie dostaną osoby, które wcześniej brały już dotacje na otwarcie firmy.
 • Osoba, ubiegająca się o dotację musi posiadać uregulowane kwestie cywilno – prawne.
 • Niezbędne jest złożenie wniosku oraz biznesplanu.
 • Część dotacji kierowana jest do osób w wieku do 30 lat, a część do osób powyżej 30 lat (zależnie od przeznaczenia programu).
 • Dotacja może być umorzona w całości.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie?” 

 • O pożyczkę mogą starać się osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, oraz studenci i absolwenci, chcący otworzyć nową firmę.
 • O pożyczkę mogą starać się działające firmy, chcące utworzyć nowe stanowisko pracy, dla osoby bezrobotnej.
 • Należy posiadać zabezpieczenie. Może to być weksel własny in-blanco i poręczenie 2 osób, mających odpowiedni dochód. W przypadku osoby/firmy, która ma dobrą sytuację finansową, formą zabezpieczenia pożyczki może być hipoteka, albo gwarancja bankowa.
 • Pożyczkę trzeba spłacić w 7 lat.
 • Pożyczka nie jest umarzana, trzeba ją zwrócić w całości.

Czy potrzebujemy wkład własny?

 • W przypadku dotacji nie jest on wymagany.
 • W przypadku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wkład własny jest akceptowany.

Ile wynosi dotacja? 

 • Dotacja z Urzędu Pracy wynosi 31.191, 98 zł.
 • Dotacja ze środków UE, rozdysponowywanych za pośrednictwem operatora, wynosi ok. 23 tys. złotych.
 • Dodatkowo można otrzymać wsparcie pomostowe, wypłacane co miesiąc (przez 6 lub 12 miesięcy)  w wysokości do 2000 zł.
 • Dotacja ze środków UE, rozdysponowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania wynosi od 50 do 100 tys. zł.
 • Niskooprocentowana pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznawana jest w wysokości 20-krotności średniego wynagrodzenia, czyli wynosi ponad 100.000 zł.

Na co możemy wydać pieniądze z dofinansowania?

 • W przypadku dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, pieniądze mogą być wydane na zakup urządzeń (powyżej 50% pieniędzy z dotacji) czyli na przykład podnośnika albo montażownicy do kół, oprogramowania (np. oprogramowania do testera diagnostycznego), zakup towaru i materiałów (do 40% wartości pieniędzy z dotacji) oraz na reklamę i stronę www (do 10 % wartości).
 • W przypadku dotacji ze środków unijnych, rozdysponowanych przez Lokalne Grupy Działania, pieniądze można przeznaczyć na zakup sprzętu i urządzeń (myjki warsztatowej, polerek, testera diagnostycznego), wyposażenia (tablicy narzędziowej, wózka narzędziowego, kobyłek itd)., oprogramowania, a także prac remontowo – budowlanych miejsca, w którym ma być wykonywana działalność gospodarcza.
 • W przypadku dotacji ze środków unijnych, rozdysponowywanych przez operatorów, pieniądze z dotacji można przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, na reklamę i prace remontowe.
  Pieniądze z comiesięcznego wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone na bieżące wydatki firmy, np. na ZUS, podatki, wydatki reklamowo – marketingowe itd.

Zbuduj solidne fundamenty pod swoją firmę. Organizuj pracę i automatyzuj obsługę klienta z systemem Autonova. Załóż konto i sprawdź w czasie okresu testowego.

Biznesplan – co warto wiedzieć? Jak napisać biznesplan?

Kluczem do tego, aby uzyskać korzystne dofinansowanie na warsztat samochodowy albo dofinansowanie na studio detailingowe, jest dobry biznesplan.

Co musi zawierać dobry biznesplan? 

To dokładny opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa.

 • W biznesplanie muszą znaleźć się informacje na temat tego, jakie usługi będą prowadzone przez przedsiębiorcę. Na przykład: w pierwszym roku działalności nowego warsztatu oferowanie klientom podstawowych czynności diagnostycznych i przeprowadzanie podstawowych czynności naprawczych – mechanicznych, takich jak wymiana płynów eksploatacyjnych i części eksploatacyjnych, jak również naprawy układu hamulcowego itd.
 • W dalszej przyszłości warsztat / studio detailingu poszerzy swoją ofertę o kolejne rodzaje usług (należy wpisać – jakie).
 • Warto podkreślić predyspozycje do prowadzenia danego rodzaju działalności – np. odpowiednie, kierunkowe wykształcenie.
 • Warto podkreślić ogromną ilość potencjalnych klientów, co jest jedną z głównych części biznesplanu (analiza możliwości rynkowych).
 • Należy opisać realizację planu rozwinięcia przedsiębiorstwa od zera.
 • Należy opisać, ile wszystko będzie kosztować.
 • biznesplan musi odpowiadać na wymagania, dotyczące konkretnych programów. Jeśli warunkiem koniecznym w danym programie jest stworzenie miejsc pracy, w biznesplanie muszą znaleźć się informacje o tym, ile miejsc pracy zostanie stworzonych, jakie będą to miejsca pracy itd.

pranie tapicerki autodetaling

Czy warto skorzystać z usług firm, zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje?

Jak nietrudno się domyślić, jest mnóstwo chętnych, którzy chcą skorzystać z dotacji. Wsparcie ze strony firm, zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje, może zdecydowanie ułatwić otrzymanie dotacji.

Dotacja na warsztat samochodowy i dotacja na studio detailingowe – warto się o nie starać

Uzyskanie dotacji nie jest wcale takie trudne. Rynek potencjalnych klientów w Polsce jest bardzo duży.
Na początku działalności zdobywanie klientów jest trudne. Można to znacząco ułatwić, jeśli korzysta się ze specjalnych rozwiązań.

 

Zbuduj solidne fundamenty pod swoją firmę. Organizuj pracę i automatyzuj obsługę klienta z systemem Autonova. Załóż konto i sprawdź w czasie okresu testowego.