Autonova

MENU

1. Zasady świadczenia usługi Newslettera Autonova
1.1 Newsletter Autonova jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Melle Sp. z o.o. (dalej "Usługodawca").
1.2 Usługa Newsletter Autonova polega na udostępnianiu przez Usługodawcę w drodze poczty elektronicznej porad dotyczących pielęgnacji samochodu oraz informacji o ofercie autonova.pl
1.3. Osoby, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi Newsletter Autonova, wyrażają zgodę na otrzymywanie za jej pośrednictwem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zapisanie się
2.1. Usługa świadczona jest na rzecz użytkowników Internetu, którzy prawidłowo podali na stronie autonova.pl, posiadany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail) (zwanych dalej "Użytkownikami").
2.2. Zapisanie się na Newsletter następuje na stronie autonova.pl.
2.3. Newsletter będzie wysyłany na podany adres e-mail nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

3. Rezygnacja
3.1. Każdy Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter Autonova. Subskrypcję można anulować na stronie Żądanie usunięcia danych osobowych lub poprzez link w stopce wiadomości e-mail będącej elementem usługi Newsletter Autonova.
3.2. Użytkownik zostanie przekierowany do strony dezaktywującej subskrypcję usługi Newsletter Autonova. Po przekierowaniu użytkownik podaje swój adres e-mail, a następnie go potwierdza.
3.3. Na wskazany adres e-mail w ciągu 24 godzin zostanie wysłana informacja o tym, że wypisanie się z Newslettera przebiegło pomyślnie.
3.4. Od momentu otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej wypisanie się z Newslettera, nie będzie on już wysyłany.

4. Przetwarzanie danych osobowych
4.1. Podane przez użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.2. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania ich udostępnienia, zmiany lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter Autonova.

5. Zmiany Regulaminu
5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne od momentu ich publikacji.
5.2. Aktualny regulamin znajduje się pod adresem: http://www.autonova.pl/regulamin-newsletter